Світлана Гаврилюк

 

Алгебра 7 клас планування
7 клас алгебра

(70 годин, 2год на тиждень, резерв-11год)

 

Номер уроку

Тема уроку

Дата

Прим.

Тема I. Цілі вирази. (31 год)

 

Тема №1. Одночлени. Многочлени.(17год)

 

 

1

 Вирази зі змінними. Цілі вирази. Раціональні вирази.

 

 

2

Тотожність. Тотожні перетворення виразів.

 

 

3-4

Степінь з натуральним показником. Властивості степеня з натуральним показником.

 

 

5

Одночлен. Стандартний вигляд одночлена.

 

 

6

Множення одночленів. Піднесення одночленів до степеня.

 

 

7

Многочлен. Подібні члени многочлена та їх зведення.

 

 

8-9

Додавання і віднімання многочленів. Степінь многочлена.

 

 

10

Контрольна робота №1.

 

 

11

Множення одночлена і многочлена.

 

 

12

Множення двох многочленів.

 

 

13-14

Розкладання многочленів на множники винесення спільного множника за дужки.

 

 

15-16

Розкладання многочленів на множники способом групування.

 

 

17

Контрольна робота №2

 

 

Тема №2  Формули скороченого множення (14год)

18

Квадрат двочлена

 

 

19

Квадрат двочлена

 

 

20-21

Різниця квадратів двох виразів.

 

 

22-23

Квадрат суми і квадрат різниці двох виразів.

 

 

24-25

Перетворення многочлена до квадрата суми(різниці) двох виразів.

 

 

26-27

Сума і різниця кубів двох виразів.

 

 

28-29

Використання різних способів розкладання многочленів на множники.

 

 

30

Контрольна робота №3.

 

 

31

Аналіз контрольних робіт.

 

 

Тема II. Функції (10годин)

32

Функціональна залежність між величинами як математична модель реальних процесів.

 

 

33-34

Функція. Область визначення та область значень функції.

 

 

35-36

Способи задання функції.

 

 

37

Графік функції

 

 

38

Графік функції

 

 

39

Лінійна функція, її властивості та графік

 

 

40

Лінійна функція, її властивості та графік

 

 

41

Контрольна робота №4.

 

 

Тема III. Лінійні рівняння та їх системи  (18 годин)

42

Лінійне рівняння з однією змінною

 

 

43-44

Основні властивості рівнянь.

 

 

45

Розв’язування рівнянь.

 

 

46-47

 Розв’язування задач за допомогою рівнянь.

 

 

48

Рівняння з двома змінними.

 

 

49

Лінійне рівняння з двома змінними та його графік.

 

 

50

Системи рівнянь з двома змінними.

 

 

51-52

Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними графічним способом.

 

 

53-54

Спосіб підстановки.

 

 

55-56

Спосіб додавання.

 

 

57

Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь із двома змінними

 

 

58

Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь із двома змінними

 

 

59

Контрольна робота №5

 

 

Тема IV. Повторення і систематизація навчального матеріалу (11 годин)

60

Одночлени.

 

 

61-62

Многочлени.

 

 

63-64

Формули скороченого множення.

 

 

65

Функція.

 

 

66-67

Лінійні рівняння та їх системи.

 

 

68

Підсумкова тематична контрольна робота №6

 

 

69

Аналіз контрольних робіт.

 

 

70

Підсумковий урок.

 

 Создан 09 окт 2018