Світлана Гаврилюк

 

календарне планування алгебра 8 клас

за підручником ІстерАлгебра, 8 клас.
Орієнтовне поурочне планування (70 годин, 2 години на тиждень)
 
№ Тема уроку К-сть год. Дата Примітка    
І семестр    
Повторення(4 години)    
1 Розв’язування рівнянь та систем рівнянь 1    
2 Цілі вирази 1    
3 Функція 1    
4 Контрольна робота №1 1    
Тема №1. Раціональні вирази (28 години)    
Означення  степеня з цілим  показником та його властивості 1    
Стандартний вигляд числа 1    
Раціональні вирази . Раціональні дроби 1    
Допустимі значення змінних 1    
Основні властивості раціонального  дробу. 1    
Розв'язування вправ. 1    
Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками 1    
Віднімання дробів з однаковими знаменниками. Самостійна робота 1    
Додавання дробів з різними знаменниками. 1    
Віднімання дробів з різними знаменниками. 1    
Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками. 1    
Контрольна робота №2 1    
Множення  раціональних дробів. 1    
Розв'язування вправ. 1    
Піднесення дробу до степеня 1    
Ділення дробів 1    
Ділення дробів. Самостійна робота 1    
Тотожні перетворення раціональних виразів 1    
Розв'язування вправ. 1    
Рівносильні рівняння . Раціональні рівняння 1    
Розв’язування раціональних рівнянь. 1    
Розв’язування раціональних рівнянь. Самостійна робота 1    
Розв’язування   типових задач 1    
Розв'язування вправ. 1    
Функція  її властивості і графік 1    
Степінь з цілим від’ємним показником. 1    
Властивості степеня з цілим від’ємним показником 1    
Контрольна робота № 3 1    
Тема №2  Квадратні корені. Дійсні числа. (11 годин)
   
Функція ,  її графік і властивості    
Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь.         
Числові множини . Раціональні числа.    
Ірраціональні числа. Дійсні числа.    
Властивості арифметичного квадратного кореня    
Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу    
Арифметичний квадратний корінь із  степеня    
Добуток і частка квадратних коренів.    
Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені.Самостійна робота    
Функція y= , її графік і властивості.    
Контрольна робота №4    
Тема №3 Квадратні рівняння (17годин)    
Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння.    
Розв’язування неповних квадратних рівнянь    
Формула коренів квадратного рівняння    
Розв'язування квадратних рівнянь    
Розв'язування квадратних рівнянь  Самостійна робота    
Теорема Вієта    
Теорема Вієта та теорема, обернена до теореми Вієта    
Контрольна робота №5     
Квадратний тричлен та його корені.    
Розкладання квадратного тричлена на множники    
Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники.    
Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних    
Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних. Самостійна робота    
Квадратне  рівняння як математична модель прикладної  задачі    
Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь    
Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь, які зводяться до квадратних    
Контрольна робота №6    
Повторення і систематизація навчального матеріалу (10 годин)    
Тотожні перетворення раціональних виразів    
Перетворення дробно-раціональних виразів.    
Розв'язування вправ.    
Властивості та графіки функцій , ,    
Степінь з цілим показником.    
Квадратні корені.  Квадратні рівняння    
Розв'язування вправ.    
Підсумкова контрольна робота №7    
Аналіз контрольної роботи    
Підведення підсумків за рік  Создан 01 ноя 2017