Світлана Гаврилюк

 

календарно-тематичне планування математика 5

До підручника Тарасенкова Н. 

Розглянуто                                                                        Затверджено

на засіданні МО                                                  «        » вересня 2015 р.  

природничо-математичного циклу                 Директор ________

«___»_________2015 р.

Голова МО_______

 

 

 

Погоджено                                                                 

 «        »  вересня 2015 р.                       

Заступник  з НВР  ______                           

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування уроків

математики у 5-7 класах

складено відповідно  до навчальної програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів(авт..  М. Бурда, Ю. Мальований, Є. Нелін, Д. Номіровський, А. Паньков, Н. Тарасенкова, М. Чемерис, Мю Якір), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 №585 «Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»

 

 

 

 

 

 

Вчитель

Гаврилюк С.В

 

 

2015 – 2016 н.р.

 

 

«Погоджено»                                                                                       «Затверджено»

 «        »  вересня 2015 року                                                        «        » вересня 2015 року

Заступник директора з НВР  ______                             Директор _____________

Календарне планування математики в 5 класі 

№ уроку

Зміст навчального матеріалу

Кстьгод

Дата проведення

І семестр – 64 години

 

І. Натуральні числа і дії з ними. Геометричні фігури і величини

64

 

Натуральні числа.12 годин

1

Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел

2

 

2

 

3

Відрізок та його довжина. Площина, пряма, промінь.

2

 

4

 

5

Шкала. Координатний промінь

 

2

 

6

 

7

Числові вирази.

1

 

8

Порівняння натуральних чисел

2

 

9

 

10

Кут та його величина. Види кутів.

2

 

11

 

12

Контрольна робота № 1

1

 

Додавання і віднімання натуральних чисел.14 годин

13

Буквені вирази та формули

2

 

14

 

15

Додавання натуральних чисел

2

 

16

 

17

Властивості додавання

2

 

18

 

19

Віднімання натуральних чисел

3

 

20

 

21

 

22

Многокутник та його периметр. Рівні фігури

2

 

23

 

24

Трикутник, види трикутників

2

 

25

 

26

Контрольна робота № 2

1

 

Множення і ділення натуральних чисел.25 годин

27

Множення натуральних чисел

2

 

28

 

29

Властивості множення.

2

 

30

 

31

Властивості множення.

3

 

32

 

33

 

34

Ділення натуральних чисел

4

 

35

 

36

 

37

 

38

Ділення з остачею

2

 

39

 

40

Контрольна робота № 3

1

 

Вирази. Рівняння. Задачі. 11 годин

41

Числові вирази.

3

 

42

 

43

 

44

Рівняння

3

 

45

 

46

 

47

Текстові задачі

 

4

 

48

 

49

 

50

 

51

Контрольна робота № 4

1

 

Степінь натурального числа з натуральним показником. Площа та об’єм. 13 годин

52

Степінь натурального числа з натуральним показником

2

 

53

 

54

Прямокутник. Квадрат. Площа прямокутника і квадрата.

2

 

55

 

56

Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда

2

 

57

 

58

Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба

2

 

59

 

60

Комбінаторні задачі

2

 

61

 

62

Контрольна робота № 5

1

 

63

Повторення і систематизація навчального матеріалу

2

 

64

 

ІІ семестр - 76 годин

 

ІІ. Дробові числа і дії з ними

64

 

Звичайні дроби. 14 годин

65

Звичайні дроби.

2

 

66

 

67

Правильні і неправильні дроби

2

 

68

 

69

Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками

2

 

70

 

71

Звичайні дроби і ділення натуральних чисел.Мішані числа

3

 

72

 

73

 

74

Знаходження дробу від числа.

2

 

75

 

76

Знаходження числа за його дробом

2

 

77

 

78

Контрольна робота № 6

1

 

Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками. 14 годин

79

Додавання звичайних дробів з однаковими знаменниками

 

4

 

80

 

81

 

82

 

83

Віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками

 

4

 

84

 

85

 

86

 

87

Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками

 

5

 

88

 

89

 

90

 

91

 

92

Контрольна робота № 7

1

 

Арифметичні дії з десятковими дробами. 18 годин

93

Десятковий дріб. Запис десяткових дробів.

2

 

94

 

95

Порівняння десяткових дробів

2

 

96

 

97

Арифметичні дії з десятковими дробами (додавання і віднімання)

 

3

 

98

 

99

 

100

Арифметичні дії з десятковими дробами (множення)

 

3

 

101

 

102

 

103

Арифметичні дії з десятковими дробами (ділення)

5

 

104

 

105

 

106

 

107

 

108

Округлення десяткових дробів

2

 

109

 

110

Контрольна робота № 8

1

 

Відсотки. Середнє арифметичне. 18 годин

111

Відсотки

2

 

112

 

113

Знаходження відсотка від числа

4

 

114

 

115

 

116

 

117

Знаходження числа за його відсотком

4

 

118

 

119

 

120

 

121

Розв’язування задач на відсотки

2

 

122

 

123

Середнє арифметичне

2

 

124

 

125

Середнє значення величини

3

 

126

 

127

 

128

Контрольна робота № 9

1

 

Повторення і систематизація навчального матеріалу. 12 годин

129

Натуральні числа

1

 

130

Додавання і віднімання натуральних чисел

1

 

131

Множення і ділення натуральних чисел

1

 

132

Вирази. Рівняння. Задачі

1

 

133

Степінь натурального числа з натуральним показником. Площа та об’єм.

1

 

134

Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками.

1

 

135

Десяткові дроби та дії з ними

1

 

136

Відсотки. Середнє арифметичне

1

 

137

Контрольна робота №

1

 

138

Повторення і систематизація навчального матеріалу

2

 

139

 

140

Повторення і систематизація навчального матеріалу

1

 

 

 Создан 14 дек 2015