Світлана Гаврилюк

 

Календарно-тематичне планування алгебра 7

До підручника Істер О.С.Алгебра, 7 клас

(2 год. на тиждень у І семестрі – 32 год., 2 год. на тиждень у ІІ семестрі – 38 год., усього – 70 год.)

І семестр

І.Цілі вирази (43 години)

ур.

Да

та

Тема уроку

Приміт

ки

1

 

Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази. Тотожність. Тотожні перетворення виразу

 

2

 

Степінь з натуральним показником

 

3

 

Властивості степеня з натуральним показником

 

4

 

Одночлен. Стандартний вигляд одночлена

 

5

 

Піднесення одночленів до степеня. Множення одночленів

 

6

 

Піднесення одночленів до степеня. Множення одночленів. Самостійна робота

 

7

 

Многочлен. Степінь многочлена. Подібні члени многочлена та їх зведення

 

8

 

Додавання і віднімання многочленів

 

9

 

Додавання і віднімання многочленів

 

10

 

К/р № 1 з теми „Степінь з натуральним показником. Одночлени. Многочлени. Додавання ті віднімання многочленів”

 

11

 

Аналіз контрольної роботи

 

12

 

Множення одночлена на многочлен

 

13

 

Множення одночлена на многочлен

 

14

 

Множення многочлена на многочлен

 

15

 

Множення многочлена на многочлен. Самостійна робота

 

16

 

Розкладання многочленів на множники. Винесення спільного множника за дужки

 

17

 

Розкладання многочленів на множники. Винесення спільного множника за дужки

 

18

 

Розкладання многочленів на множники. Метод групування

 

19

 

Розкладання многочленів на множники. Метод групування

 

20

 

К/р № 2

 

21

 

Аналіз контрольної роботи

 

22

 

Формула різниці квадратів

 

23

 

Формула різниці квадратів

 

24

 

Формула різниці квадратів

 

25

 

Формула різниці квадратів. Самостійна робота

 

26

 

Формули квадрата двочлена

 

27

 

Формули квадрата двочлена

 

28

 

Формули квадрата двочлена

 

29

 

Формули квадрата двочлена

 

30

 

Формули квадрата двочлена

 

31

 

К/р № 3 з теми „Формули скороченого множення”

 

32

 

Аналіз контрольної роботи

 

 

 

ІІ семестр

 

33

 

Формули суми і різниці кубів

 

34

 

Формули суми і різниці кубів

 

35

 

Формули суми і різниці кубів

 

36

 

Формули суми і різниці кубів. Самостійна робота

 

37

 

Розкладання многочленів на множники

 

38

 

Розкладання многочленів на множники

 

39

 

Розкладання многочленів на множники

 

40

 

Розкладання многочленів на множники

 

41

 

Розкладання многочленів на множники

 

42

 

К/р № 4 з теми „Сума і різниця кубів. Застосування різних способів розкладання многочленна на множники”

 

43

 

Аналіз контрольної роботи

 

 

ІІ.Функції (9 годин)

 ур.

Дата

Тема уроку

Примітки

44

 

Функціональна залежність між величинами як математична модель реальних процесів. Функція. Область визначення та область значень функції

 

45

 

Способи задання функції

 

46

 

Графік функції

 

47

 

Лінійна функція, її графік та властивості

 

48

 

Лінійна функція, її графік та властивості. Самостійна робота

 

49

 

Лінійна функція, її графік та властивості

 

50

 

Лінійна функція, її графік та властивості

 

51

 

К/р № 5 з теми „Функції”

 

52

 

Аналіз контрольної роботи

 

 

ІІІ.Лінійні рівняння та їх системи (13 годин)

№ ур.

Дата

Тема уроку

Примітки

53

 

Лінійне рівняння з однією змінною

 

54

 

Лінійне рівняння з однією змінною

 

55

 

Лінійне рівняння з однією змінною. Самостійна робота

 

56

 

Лінійне рівняння з двома змінними та його графік

 

57

 

Система двох лінійних рівнянь з двома змінними. Розв‘язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними графічним способом

 

58

 

Розв‘язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки

 

59

 

Розв‘язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки

 

60

 

Розв‘язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання

 

61

 

Розв‘язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання. Самостійна робота

 

62

 

Лінійні рівняння та їх системи як математичні моделі текстових задач

 

63

 

Лінійні рівняння та їх системи як математичні моделі текстових задач

 

64

 

К/р № 6 з теми „Системи лінійних рівнянь з двома змінними”

 

65

 

Аналіз контрольної роботи

 

 

ІV.Повторення (5 годин)

№ ур.

Дата

Тема уроку

Примітки

66

 

Цілі вирази

 

67

 

Функції

 

68

 

Лінійні рівняння та їх системи

 

69

 

К/р № 7. Підсумкова контрольна робота

 

70

 

Аналіз контрольної роботи

 

 Создан 14 дек 2015